Kaq organizim të dobët të Haxhit nuk ka pasur anjëherë! Akuzat e haxhilerëve në drejtim të BFI-së, duhet të jenë zëri i fundit alarmues se ku e kanë degraduar ata që po e dejtojnë!

Të shpresojmë se do të mësojnë nga gabimet.