Xhaminë e Çarshisë në Prilep, jo që nuk u angazhuam sa duhet për ta rindërtuar, por përmes dekleratave paushalle të “Reisit” S.R. u ndihmua shkatërrimi i mëtutjeshëm i saj!

Ja një shembull:

18.02.2014

“Te nderuar vellezer musliman kjo

Eshte Xhamia e Carshise ne Prilep

te cilen ne vitin 2001 e doxhen nje

grup prej 30 vetash te gjith keto u

denuan me vdekje nga Allahu I madheruar shumica prej tyre u likuiduan ne mes veti

ndersa para nje kohe kater humben jeten ne

komunikacion I parafundit dje me

motocikel ndersa I fundit prej tyre

si duket ka mbet edhe Marjan Ris

Teskii cili do te ballafaqohet me denimin e Allahut fuqiplot.”