движење на муслиманите во македонија за реформи во ивз

Тахири на неговиот говор пред верниците во Пласница зборуваше за актуелните катастрофални состојби во Исламската Верска Заедница и истакна дека ќе направи сѐ за да покаже дека само преку вистински реформи во заедницата ќе може да се врати довербата на верниците.
На присутните верници им се обратија и неколку други теолози и имами од Пласница кои беа многу отворени и истакнаа дека се спремни да дават подршка на Движењето на Муслиманите за Реформи во ИВЗ.

движење на муслиманите за реформи во ивз

/ДМР во ИВЗ/